en
Koszyk
Wartość: 0.00Liczba biletów: 0
Czas sesji:
Zegar pokazuje czas w jakim należy dokończyć proces rezerwacji.

Regulamin

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 13/2014
Dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego
z dnia 15 grudnia 2014r.
w sprawie ustalenia regulaminu zwiedzania Muzeum Powstania Warszawskiego

REGULAMIN ZWIEDZANIA
Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie

 1. Ekspozycję Muzeum Powstania Warszawskiego („Muzeum”) można zwiedzać indywidualnie, indywidualnie z audioprzewodnikiem lub w zorganizowanych grupach z przewodnikiem.
 2. Minimalny wymagany wiek uczestników grup zwiedzających ekspozycję Muzeum z przewodnikiem wynosi 12 lat.
 3. Dzieci poniżej 12 roku życia mogą zwiedzać ekspozycję Muzeum w ramach tematycznych lekcji muzealnych prowadzonych przez Sekcję Dydaktyczną Muzeum (tel. 22 539 79 39) lub pod opieką osoby dorosłej. Jeden dorosły może mieć pod opieką do 3 dzieci w wieku poniżej 12 lat.
 4. Grupa zorganizowana zwiedzająca ekspozycję Muzeum z przewodnikiem nie może liczyć więcej niż 25 osób (łącznie z opiekunami grupy, pilotem itp.).
 5. W przypadku rezerwacji zwiedzania online dokonanej za pośrednictwem strony internetowej Muzeum, zwiedzanie Muzeum odbywa się według kalendarza dostępnego na stronie bilety.1944.pl.
 6. W przypadku dokonania rezerwacji online osoby indywidualne wchodzą na ekspozycję Muzeum co godzinę:
  1. w poniedziałki, środy, czwartki i piątki począwszy od godz. 8:15, a w miesiącach lipiec i sierpień - począwszy od godziny 10:15;
  2. w soboty i niedziele - począwszy od godziny 10:15.
 7. W przypadku dokonania rezerwacji online grupy z przewodnikiem wchodzą na ekspozycję Muzeum:
  1. w poniedziałki, środy, czwartki i piątki - co 20 minut - począwszy od godz. 8:00, a w miesiącach lipiec i sierpień - począwszy od godziny 10:00;
  2. w soboty i niedziele - co 30 minut - począwszy od godziny 10:00.
 8. Aktualne godziny pracy Muzeum dostępne są na stronie www.1944.pl oraz w Kasie Muzeum.
 9. Zakupu biletu na zwiedzanie indywidualne oraz na zwiedzanie indywidualne z audioprzewodnikiem można dokonać na stronie bilety.1944.pl lub bezpośrednio w Kasie Biletowej w Muzeum.
 10. Zwiedzanie Muzeum w grupach zorganizowanych z przewodnikiem jest możliwe po dokonaniu uprzedniej rezerwacji i opłaty za pośrednictwem strony internetowej Muzeum: bilety.1944.pl przy użyciu dostępnego na stronie zintegrowanego systemu płatności.
 11. Rezygnacji z dokonanej rezerwacji można dokonać w terminie 14 dni od daty dokonania rezerwacji i opłaty - w takim przypadku uiszczona opłata zostanie zwrócona.
 12. Rezerwacji zwiedzania indywidualnego, indywidualego z audioprzewodnikiem i zwiedzania w zorganizowanych grupach z przewodnikiem, dokonywanego za pośrednictwem strony internetowej dokonuje się na określony termin poprzez dokonanie wyboru podczas rezerwacji online określonego dnia i godziny zwiedzania.
 13. Wykaz opłat za wstęp i zwiedzanie Muzeum dostępny jest w Kasie Biletowej Muzeum oraz na stronie www.1944.pl
 14. Bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na teren ekspozycji Muzeum. Kontroler biletów może odmówić wstępu do Muzeum, jeśli osoba posługuje się biletem nieuprawniajacym ją do wstępu i zwiedzania Muzeum.
 15. Wejście do Muzeum odbywa się w terminach wskazanych na bilecie biletu tj. we wskazanej dacie i godzinie rozpoczęcia zwiedzania - z tolerancją 15 minut przed i po nadrukowanej na bilecie godzinie rozpoczęcia zwiedzania. Bilet niewykorzystany w wyznaczonym terminie, nie może być wykorzystany do zwiedzania Muzeum w innym terminie.
 16. Wejście do Muzeum odbywa się w terminach wskazanych na bilecie biletu tj. we wskazanej dacie i godzinie rozpoczęcia zwiedzania - z tolerancją 15 minut przed i po nadrukowanej na bilecie godzinie rozpoczęcia zwiedzania. Bilet niewykorzystany w wyznaczonym terminie, nie może być wykorzystany do zwiedzania Muzeum w innym terminie.
  1. znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
  2. posiadającym broń lub inne przedmioty zagrażające życiu lub zdrowiu;
  3. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania przez innych zwiedzających lub narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych;
  4. niestosownie ubranym;
  5. nieprzestrzegającym postanowień niniejszego regulaminu.
 17. W sytuacji wejścia do Muzeum młodzieży szkolnej do 18 roku życia, uczniowie pozostają pod stałą opieką opiekuna (nauczyciela).
 18. Faktury wystawiane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami na rzecz osób, instytucji i podmiotów gospodarczych, które dokonały rezerwacji zwiedzania w systemie on-line lub dokonały opłaty za wstęp do Muzeum w Kasie Biletowej.
 19. Bilety wstępu do Muzeum w niedzielę jako dniu bezpłatnego wstępu i zwiedzania Muzeum wydawane są wyłącznie w Kasie Biletowej Muzeum.
 20. Na terenie Muzeum nie mogą pracować przewodnicy zewnętrzni.
 21. Odstępowanie, zamiana lub odsprzedaż terminów zwiedzania ekspozycji Muzeum zarezerwowanych w systemie on-line wymaga zgody Muzeum.
 22. Informacji uzupełniających udziela Dział Obsługi Ekspozycji Muzeum (tel. 22 539 79 33).